Мета та завдання

Метою журналу «Клінічна анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів» є  висвітлення результатів наукових досліджень, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт з медицини, а також матеріали меморіального характеру.

Ця мета визначає основні завдання:

  • сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в сфері медицини;

  • активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в сфері досліджень в галузі клінічної анестезіології та інтенсивної терапії;

  • сприяти розвитку Міжнародного гуманітарного університету та Громадської організації «Одеське науково-практичне товариство гемостазіологів, анестезіологів і реаніматологів», розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.