СТРЕС-ТЕСТ «ПОДВІЙНА ЛОКАЛЬНА ГІПОКСІЯ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ» ТА РИЗИК ТРОМБО-ГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ НА ПЕРІОПЕРАЦІЙНОМУ ЕТАПІ

Автор(и)

  • О. Тарабрін
  • Р. Сухонос
  • Д. Гордовенко
  • О. Суслов
  • Д. Кошарський
  • К. Кірпічнікова
  • О. Бугайов
  • Є. Бугаєнко
  • Т. Максимець

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-9164.20.1-10

Ключові слова:

гемостаз, тромбоз, тромбоз глибоких вен, тромбоемболія легеневої артерії, ризик тромбозу, періопераційне лікування, тромботичні ускладнення, тромбоеластографія

Анотація

Вступ. Протромботичним вважається стан, що призводить до розвитку венозного або артеріального тромбозу та його наслідків. Артеріальний тромбоз має лідерські позиції серед тромботичних ускладнень і зазвичай призводить до важкої інвалідизації та летальності. Гострий коронарний синдром і гостре порушення мозкового кровообігу є найбільш важкими та частими наслідками атеротромбозу. Венозна тромбоемболія є найпоширенішим захворюванням судин після гострого інфаркту міокарда й інсульту. За даними деяких авторів, частота об’єктивно підтвердженого госпітального тромбозу глибоких вен (ТГВ) досягає приблизно від 10 до 40% серед хворих, які проходять за загальною хірургією, і від 40 до 60% після великих ортопедичних операцій. У 25–30% пацієнтів тромбоз вражає глибокі вени, викликаючи ТГВ, і може призвести до тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА). У хірургічних та ортопедичних хворих ТЕЛА зустрічається у 10% пацієнтів та є основною причиною стаціонарних летальних випадків. Існує багато факторів, що викликають порушення гемостатичного потенціалу у хворих, які перенесли операцію з наявними факторами ризику тромбоемболії, тому потрібно провести більш детальне дослідження системи згортання крові, у тому числі вивчення компенсаторних можливостей системи гемокоагуляції. Одним із таких методів є функціональна проба з подвійною локальною гіпоксією верхньої кінцівки (ДЛГГВ) під контролем тромбоеластографії (ТЕГ). Мета дослідження – виявити ступінь тромботичного ризику в пацієнтів, які готуються до планового оперативного втручання і належать до групи ризику тромботичних ускладнень, порівняти й оцінити стан системи гемостазу у здорових добровольців і в цій когорті пацієнтів із використанням функціональної проби з подвійною локальною гіпоксією верхньої кінцівки методом тромбоеластографії. Матеріали та методи. Проведено рандомізоване проспективне дослідження. Пацієнти були розподілені на дві групи залежно від наявності факторів ризику тромбоутворення. До 1-ї групи ввійшли здорові добровольці (n = 40), які не мають ризику тромбозу. До 2-ї – пацієнти з наявними факторами тромботичного ризику (n = 120), які готуються до планових оперативних втручань. Цим хворим проводили функціональну пробу «подвійна локальна гіпоксія верхньої кінцівки» (ДЛГКГ) з використанням тромбоеластографічних (ТЕГ) методів дослідження системи гемокоагуляції. Основним завданням цієї функціональної проби є створення тригерного компонента для визначення меж гемостазу, походження та тривалості адаптаційно-компенсаторних реакцій системи гемостазу. Показники системи гемостазу реєструють за допомогою тромбоеластографа до і після дослідження. Ланки гемостазу відображають такі показники: агрегатний стан крові (А0), інтенсивність контактного згортання (ІКК), інтенсивність коагуляційного приводу (ІКД), максимальна щільність згустку – максимальна активність (МА), фібринолітична активність – ретракція і лізис згустку, індекс (ІРЛЗ). Результати. Аналіз даних тромбоеластографії після виконання ДЛГУЛ показав, що в 1-й групі виявлено два типи реакції системи гемостазу в пацієнтів без предикторів тромботичного ризику: компенсований (n = 20) (характеризується зниженням показників гемостазу) судинно-тромбоцитарний компонент і субкомпенсований (n = 20) (характеризується підвищенням показників судинно-тромбоцитарного компонента). В обстежених 1-ї групи показники ТЕГ свідчать про посилення зовнішнього механізму утворення протромбінази та реакції. Прокоагулянтна ланка системи згортання крові у відповідь на вплив тригера вказує на зміну спрямованості гемостатичного потенціалу в бік гіперкоагуляції. У пацієнтів 1-ї групи з компенсованим типом спостерігається підвищення компонентів фібринолізу та відхилення гемостатичного потенціалу в бік гіпокоагуляції. Стан системи гемостазу в пацієнтів 2-ї групи характеризується вираженими змінами гемостатичного потенціалу в усіх ланках. У судинно-тромбоцитарній ланці відзначено порушення агрегації тромбоцитів з підвищенням показників у відповідь на подразник. Під час проведення тесту ПЛГВК в обстежених 2-ї групи визначено декомпенсований (n = 98) і виснажений (n = 22) тип реакції на тест із локальною гіпоксією верхньої кінцівки. Тобто за підвищення агрегації тромбоцитів, гіперкоагуляції, пригнічення антикоагулянтної системи та фібринолізу до дії тригерного фактора після виконання тесту ПЛГВК ці порушення в системі гемостазу прогресують у бік гіперкоагуляції, про що свідчить підвищення агрегації тромбоцитів, посилення коагуляційної ланки системи гемостазу, посилення пригнічення фібринолізу. Однак інтенсивність цих змін не така висока, як у пацієнтів 1-ї групи після тесту ПЛГВК. Висновки. Проба з подвійною локальною гіпоксією верхньої кінцівки ефективна як тригерний фактор для визначення компенсаторних можливостей.

Посилання

World Health Statistics 2014 / World Health Organization. Geneva. 2014. P. 21–24.

Faber D.R., de Groot P.G., Visseren F.L. Role of adipose tissue in haemostasis, coagulation and fibrinolysis. Obes Rev. 2009; 10: 554–563.

Walker I.D., Greaves M., Preston F.E. Guideline: Investigation and management of heritable thrombophilia. Br J Haematol 2001; 114: 512–28.

Alexander G.G. Turpie, Bernard S.P. Chin, Gregory Y.H. Lip. Venous thromboembolism: pathophysiology, clinical features, and prevention. BMJ 2002; 325. https://doi.org/10.1136/bmj.325.7369.887 (Published 19 October 2002).

Emanuele Previtali, Paolo Bucciarelli, Serena M. Passamonti, Ida Martinelli. Risk factors for venous and arterial thrombosis. Blood Transfus. 2011 Apr; 9 (2): 120–138.

Твердовський І. В. Застосування проби з подвійною локальною гіпоксією верхньої кінцівки у хворих на облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок. Журнал «Медицина невідкладних станів», № 8 (103), 2019 р.

Hyers T.M., Agnelli G., Hull R.D., Morris T.A., Samama M., Tapson V., et al. Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease. Chest 2001; 119: 176–93.

Abbate R., Prisco D., Rostagno C., et al. Age-related changes in the hemostatic system. Int J Clin Lab Res. 1993; 23: 1–3.

Franchini M. Hemostasis and aging. Crit Rev Oncol Hematol. 2006; 60: 144–151.

Tarabrin O., Shcherbakov S., Gavrychenko D., Saleh O., Lyoshenko I., Kushnir O. Can we use the low-frequency piezoelectric tromboelastography for diagnosis coagulation disorders? European Journal of Anaesthesiology, 2013; 30: 92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-10

Як цитувати

Тарабрін, О., Сухонос, Р., Гордовенко, Д., Суслов, О., Кошарський, Д., Кірпічнікова, К., Бугайов, О., Бугаєнко, Є., & Максимець, Т. (2024). СТРЕС-ТЕСТ «ПОДВІЙНА ЛОКАЛЬНА ГІПОКСІЯ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ» ТА РИЗИК ТРОМБО-ГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ НА ПЕРІОПЕРАЦІЙНОМУ ЕТАПІ. Клінічна анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів, (1), 81–89. https://doi.org/10.32782/2411-9164.20.1-10