Загальна інформація

Журнал «Клінічна анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів» – медичний рецензований науковий журнал.

Рік заснування: 2012. 

ISSN 3041-1688 (Online)

ISSN 3041-167X (Print)

До 2023 року журнал мав назву «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія».

Реєстрація в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення: Рішення № 955 від 21.03.2024 (Протокол № 11), Ідентифікатор медіа: R30-03582.

Засновники: Міжнародний гуманітарний університет, Громадська організація «Одеське науково-практичне товариство гемостазіологів, анестезіологів і реаніматологів».

Видавець: Видавничий дім "Гельветика".

Журнал «Клінічна анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів» внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальності "222 Медицина" відповідно до Наказу МОН України № 920 від 26.06.2024 (додаток 6).

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мови публікації: українська, англійська.

В журналі «Клінічна анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів» публікуються теоретичні й оглядові статті, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт з медицини, а також матеріали меморіального характеру.

УДК 616.